top of page

ESD

פיתוח סביבה וקיימות  

Leading

Since 2010

מובילים את תחום הקיימות

Since2010

היינו כאן קודם!

ESD מתמחה בליווי סביבתי ירוק ובמתן ייעוץ וליווי מקצועי בפרויקטים לבניה ירוקה ותשתיות ירוקות בכל רמות התכנון – מרמת תכנית המתאר ותשתיות ארציות ועד לתכנון מפורט וניהול הביצוע של מבנים ושכונות, כבישים ומסילות רכבת. 

בכירי ESD מחלוצי ומייסדי תחום הייעוץ האדריכלי לבניה ירוקה בישראל. את ההשראה שאבנו מהשינוי לטובה שהביאו עמם תקנים בינלאומיים כגון ה- LEED האמריקאי וה BREAM הבריטי, בצמצום ההשפעה של תעשיית הבנייה על הסביבה, בשיפור איכות סביבת המגורים ובחסכון באנרגיה.

מאז צברנו ניסיון עשיר בכל תחומי איכות הסביבה, התשתיות, ויעוץ אדריכלי מתקדם לבניה ירוקה

 

services

איכות הסביבה

היתרים- תבע"ות

סקרי קרקע

קרקעות מזוהמות

ניטור איכות אויר

תברואה

אקוסטיקה/ קרינה/ הידראוליקה

בטיחות וגאות

ESD

וקהילה

בנייה ירוקה

תקן ירוק ישראלי
LEED
מבנים קיימים ושימור

תשתיות

ENOVISION
פיקוח ביצוע
תכנון תשתיות
עתיקות

תכנון ירוק חסכון לטווח רחוק

בידוד תרמי

בידוד תרמי בקירות המעטפתעד 30% בחשמל ואנרגיה ונוחות מוגברת

איקון חלון

חלון בידודית להגנה תרמית ואקוסטיתעד 20% בהוצאות איקלום

איקון של בית

פתחים נרחבים לכיוון דרום לניצול שמש חורפיתעד 10% חסכון בחימום

איקון מאוורר

פתחים לקליטת בריזה מערבית

עד 15% חסכון בחשמל למיזוג

איקון מזגן

מערכת מיזוג יעילה אנרגטית
חסכון של עד 30%

בחשמל למיזוג

איקון גג

זיגוג כפול

להגנה תרמית ואקוסטית

איקון מנורה

מפסק ראשי לתאורת לד

חסכון של  75% בחשמל על תאורה

איקון של בית

פתח גדול ליציאת אוויר

בכיוון צל הרוח
חסכון של עד 75% בחשמל

תמונה של אנשי ESD

OUR PEOPLE 
OUR GREATEST ASSET

bottom of page