OUR 

ACCOMOLISHMENTS

מגדל הים 2
מגדל הים 2
הרצליה הילס
הרצליה הילס

עשרים אלף מ"ר למשרדים ומסחר, תכנון אדריכלי – ישר אדריכלים, יזם: אזורים, האחים עופר

רוטשילד בולווארד
רוטשילד בולווארד
ויטל
ויטל
בית מתפ - הבנק הבינלאומי בראשון לציון
בית מתפ - הבנק הבינלאומי בראשון לציון
בית מתפ - הבנק הבינלאומי בראשון לציון_פנ
בית מתפ - הבנק הבינלאומי בראשון לציון_פנ
קו אדום רכבת קלה נת״ע - מקטע מזרחי ותחנת קרליבך
קו אדום רכבת קלה נת״ע - מקטע מזרחי ותחנת קרליבך
ליווי פינוי מזבלה לסלילת כביש 562
ליווי פינוי מזבלה לסלילת כביש 562
ביצוע סקר דו-דיליג׳נס סביבתי - מפעל סולובר אשדוד/אשקלון
ביצוע סקר דו-דיליג׳נס סביבתי - מפעל סולובר אשדוד/אשקלון
מנהרה מס' 1 של קו הרכבת המהירה לירושלים.
מנהרה מס' 1 של קו הרכבת המהירה לירושלים.
מסמך סביבתי לשכונה החדשה בצפון אשדוד - פארק לכיש
מסמך סביבתי לשכונה החדשה בצפון אשדוד - פארק לכיש
קו ירוק- רכבת קלה ירושלים
קו ירוק- רכבת קלה ירושלים