ESD

פיתוח סביבה וקיימות

Leading

Since 2010

מובילים את תחום הקיימות

ESD מתמחה בליווי סביבתי ירוק ובמתן ייעוץ וליווי מקצועי בפרויקטים לבניה ירוקה ותשתיות ירוקות בכל רמות התכנון –

מרמת תכנית המתאר ותשתיות ארציות ועד לתכנון מפורט וניהול הביצוע של מבנים ושכונות, כבישים ומסילות רכבת.

היינו כאן קודם!

בכירי ESD מחלוצי ומייסדי תחום הייעוץ האדריכלי לבניה ירוקה בישראל. את ההשראה שאבנו מהשינוי לטובה שהביאו עמם תקנים בינלאומיים כגון ה- LEED האמריקאי וה BREAM הבריטי, בצמצום ההשפעה של תעשיית הבנייה על הסביבה, בשיפור איכות סביבת המגורים ובחסכון באנרגיה.

מאז צברנו ניסיון עשיר בכל תחומי איכות הסביבה, התשתיות, ויעוץ אדריכלי מתקדם לבניה ירוקה

כחברה מובילה בתחום אנו חתומים בהצלחה יתרה על הסמכתם לתקן ירוק ישראלי- 5281, של מאות פרויקטים ביעודים שונים, בהם בניין המגורים הראשון שהוסמך בישראל.

ליווינו ועדיין מלווים באופן פעיל תכנון ובניה של מיזמי התשתיות הגדולים במדינה ובכללם כביש 6, הרכבת הקלה בירושלים, קווי הרכבת הקלה בתל אביב ועוד, לצד תכניות מתאר ותב"עות רבות בכל רחבי המדינה.

 

 

איכות הסביבה

היתרים- תבע"ות
סקרי קרקע
קרקעות מזוהמות
ניטור איכות אויר
תברואה
אקוסטיקה/ קרינה/ הידראוליקה
בטיחות וגאות

וקהילה

ESD

בנייה ירוקה

תקן ירוק ישראלי
LEED
מבנים קיימים ושימור

תשתיות

ENOVISION
פיקוח ביצוע
תכנון תשתיות
עתיקות

תכנון ירוק חסכון לטווח רחוק

בידוד תרמי בקירות המעטפתעד 30% בחשמל ואנרגיה ונוחות מוגברת

חלון בידודית להגנה תרמית ואקוסטיתעד 20% בהוצאות איקלום

פתחים נרחבים לכיוון דרום לניצול שמש חורפיתעד 10% חסכון בחימום

פתחים לקליטת בריזה מערבית

עד 15% חסכון בחשמל למיזוג

מערכת מיזוג יעילה אנרגטית
חסכון של עד 30%

בחשמל למיזוג

זיגוג כפול

להגנה תרמית ואקוסטית

מפסק ראשי לתאורת לד

חסכון של  75% בחשמל על תאורה

פתח גדול ליציאת אוויר

בכיוון צל הרוח
חסכון של עד 75% בחשמל

OUR PEPOLE 

OUR GREATEST ASSET

גיבורי ישראל 10, נתניה

09 - 7733160

מובילים בפיתוח

סביבה וקיימות

משנת 2010

Created By Meetoog . Designed by Rotem Ritov studio

KN