ESD

וקהילה

כל החברה.jpg

ESD פועלת באופן קבוע, לקידום שמירת הסביבה הימית והחופית באמצעות העלאת המודעות לחשיבות השמירה על הים והשפעה על מקבלי החלטות.  וגם ברגליים ובידיים ע"י תמיכה וסיוע לארגון, www.ecoocean.org

במסגרת יום מעשים טובים בו דרושים מתנדבים לניקוי חופים לא מוכרזים (שאינם מנוקים על-ידי הרשויות). יצאנו כל הצוותים בחברה להתנדב הן בהסברה והן בניקוי החוף, חלוקה והתקנה של ציוד לניקוי ושמירה על החופים

לקט ישראל,

לקט ישראל הוא הארגון היחיד בישראל העוסק בהצלת מזון.  הארגון אחראי לאיסוף וקטיף עודפי של מזון איכותיים ומגוונים, וחלוקתם באמצעות עמותות, לטובת מאות אלפי נתמכים בכל הארץ.


ב-ESD החלטנו לצאת לסייע לארגון החשוב הזה בהגשמת החזון שלו:

"הצלת כל עודפי המזון הראויים והמזינים בישראל למען אלה הזקוקים להם."

לקט ישראל.jpg
ניקוי.jpg

יום המעשים הטובים העשירי שהתקיים ב-  15.3.2016.  נפלה בחלקינו הזכות להשתתף בפרויקט מדהים ששמו "בשביל הבנים הדרוזים"

 

 מטרת היום זה, הינה קידום רוח ההתנדבות והערבות ההדדית בחברה הישראלית.

כחברה שמקדמת ערכים של "אחריות חברתית" ושמירה על הסביבה.

לקחנו חלק בפרויקט המרגש הזה ויחד שתלנו עצים שמסמלים את השותפות והקיימות.